Doradztwo  |  Rekrutacja  |  Zatrudnienie   Profesjonalne Rozwiązania HR  

Wykonanie: Studio CLICKON

Napisz, jakiego szukasz pracownika

Praca stała

Dla Pracodawcy / Praca Stała

Praca Tymczasowa

Napisz, jakiego szukasz pracownika.

Napisz, jakiego szukasz pracownika.

Napisz, jakiego szukasz pracownika.

Zobacz

Usługi

WYG HR Consulting © 2014 | grupa WYG | Polityka prywatności

Pobierz wersję PDF artykułu

Recruitment

Services

 

Usługi w ofercie Recruitment Services mają na celu rekrutację pracowników zgodnie z określonymi kryteriami stanowiskowymi. W zależności od potrzeb i wymagań klienta, WYG HR Consulting dobiera odpowiednie narzędzia rekrutacyjne, które pozwalają na identyfikację zarówno pasywnych, jak i aktywnych kandydatów na rynku pracy. WYG prowadzi rekrutacje jawne i anonimowe, wykorzystuje pośrednie i bezpośrednie kanały pozyskiwania kandydatów, współpracuje z ekspertami branżowymi w ramach wsparcia rekrutacyjnego.

 

Etapy standardowego procesu rekrutacyjnego

 

Etap 0 

 

• Zebranie szczegółowych informacji na temat stanowiska i kryteriów stawianych kandydatom;

• Analiza potencjału rynku i najefektywniejszych źródeł pozyskiwania kandydatów;

• Przygotowanie strategii procesu rekrutacyjnego na konkretne stanowisko – do wglądu Klienta;

• Identyfikowanie najlepszych kandydatów na rynku kanałami pośrednimi i/lub bezpośrednimi;

 

Etap I 

 

• Preselekcja aplikacji;

• Wstępne wywiady telefoniczne;

• Przygotowanie ‘longlist’ – raportu dla Klienta po zakończonym I etapie rekrutacji;

 

Etap II 

 

• Wywiady F2F badające kompetencje i motywację wybranych kandydatów;

• Zbadanie referencji kandydatów w ich poprzednich miejscach pracy;

• Przygotowanie profili kandydatów oraz ‘shortlist’ - raportu dla Klienta po zakończonym II etapie rekrutacji;

 

Etap III

 

• Organizację spotkania F2F wyłonionych kandydatów (2-5) z osobą decyzyjną z ramienia Klienta;

• Przekazanie konstruktywnego feedbacku kandydatom po spotkaniu z Klientem;

• Przekazanie Klientowi raportu z przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego.

 

Czas niezbędny na przeprowadzenie profesjonalnego procesu rekrutacyjnego, mającego na celu wyłonienie kompetentnego i zmotywowanego kandydata, jest zależny od specyfikacji stanowiska, sytuacji rynkowej i regionu. Ramy czasowe realizacji mogą być indywidualnie modyfikowane.

 

Korzyści oferty Recruitment Services

 

• Profesjonalnie przeprowadzony 4-etapowy proces rekrutacyjny;

• Optymalizacja kosztów poprzez wyłącznie z procesu własnego działu kadr, przeniesienie kosztów publikacji i poszukiwań bezpośrednich na Wyg HR Consulting, oszczędność czasu i kosztów związanych z selekcją CV, wywiadami telefonicznymi i F2F z kandydatami, brak kosztów systemowych i oprogramowania wspierającego rekrutację oraz przechowującego dane osobowe itd.;

• Stały kontakt z Rekruterem dedykowanym do prowadzenia procesów dla Klienta;

• Badanie referencji kandydatów u poprzednich pracodawców, ew. opiekunów naukowych;

• Profesjonalne przekazywanie konstruktywnego feedbacku do kandydatów po każdym etapie rekrutacji;

• Konsultacje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego i wsparcie w utrzymywaniu relacji z kandydatem przed rozpoczęciem zatrudnienia;

• 3-miesięczna gwarancja na zatrudnienie pracownika.