Doradztwo  |  Rekrutacja  |  Zatrudnienie   Profesjonalne Rozwiązania HR  

Wykonanie: Studio CLICKON

Napisz, jakiego szukasz pracownika

Praca tymczasowa

Dla Pracodawcy / Praca Tymczasowa 

Praca Stała

Napisz, jakiego szukasz pracownika.

Napisz, jakiego szukasz pracownika.

Napisz, jakiego szukasz pracownika.

WYG HR Consulting © 2014 | grupa WYG | Polityka prywatności

Pobierz wersję PDF artykułu

Zobacz

Usługi

Jobs&Skills

AGENCJA PRACY

 

Usługi Jobs&Skills  oferowane przez WYG HR Consulting to elastyczne rozwiązania z zakresu HR, które pomagają Klientom czerpać korzyści ze zmiany struktury zatrudnienia  oraz sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Oferta WYG HR Consulting obejmuje rozwiązania mające na celu zaspokojenie bieżących potrzeb kadrowych klienta. Rozumiemy, jak istotne jest wzmożone zapotrzebowanie na personel w okresach natężonej pracy spowodowanej sezonowością lub kumulacji zamówień.

 

Uważa się, że wdrożenie pracownika w zakres obowiązków oraz obowiązujące u klienta procedury, a także sprawdzenie kandydata w realnym środowisku pracy jest procesem, który powinien mieć miejsce przed związaniem się z pracownikiem wewnętrzną umową o pracę.

 

Odpowiadając na te  i inne potrzeby klientów oraz czerpiąc doświadczenie z dotychczasowej współpracy z klientami w różnorodnych branżach, WYG HR Consulting wyodrębnia w swojej ofercie konkretne rozwiązania, które z pewnością okażą się pomocne w elastycznym i efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Więcej

 

Oferta Jobs&Skills AGENCJA PRACY obejmuje: 

 

Rekrutację pracowników

 

• Analizę oczekiwań i kryteriów pod kontem stanowiska i zadań;

• Przygotowania ofert pracy i identyfikację profilu kandydatów;

• Rekrutację pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem;

• Zatrudnienie przez Wyg HR Consulting kandydatów wyłonionych w procesie rekrutacyjnym;

 

Obsługę personalną i administracyjno-kadrową

 

• Dedykowanie do obsługi klienta wyspecjalizowanego Konsultanta ds. Rekrutacji/Opiekuna klienta;

• Przejęcie wszystkich formalności administracyjno-prawnych dotyczących pracowników, m.in.:

 

- naliczanie i wypłata wynagrodzenia

- podatki

- składki ZUS

- rozliczenie roczne PIT

- rozliczanie urlopów i wynagrodzeń chorobowych

- wystawianie zaświadczeń pracowniczych

 oraz wszelkich innych czynności kadrowych.

 

• Regularny kontakt z klientem i pracownikami;

• Terminowe wyliczanie świadczeń i wypłaty wynagrodzeń pracowników tymczasowych;

• Możliwość bezpłatnego przejęcia pracowników po min. próbnym okresie zatrudnienia.

 

Bezpośrednie korzyści dla Kontrahentów wynikające z usług Jobs&Skills: 

 

• Elastyczność zatrudnienia w zależności od bieżących potrzeb;

• Możliwość koncentracji na strategicznych celach firmy;

• Wzrost wskaźnika liczonego na jednego pracownika;

• Poprawa struktury kosztów (koszty osobowe zmieniają się w koszty usług obcych);

• Zmniejszenie kosztów pracy, a w konsekwencji kosztów produkcji;

• Odciążenie klienta z obsługi administracyjno-kadrowej wybranej grupy pracowników;

• Szansę sprawdzenia umiejętności pracownika przed zatrudnieniem go na etat;

• Korzystniejsze - w porównaniu ze standardowymi umowami o pracę - przepisy regulujące rozliczanie urlopów oraz terminy wypowiadania i przedłużania umów;

• Możliwość zastąpienia pracowników niespełniających oczekiwań;

• Możliwość szybkiego (nawet w ciągu 12h) organizacji brakującego pracownika  dostarczenia pracownika na pokrycie absencji urlopowej czy chorobowej;

• Przyśpieszony czas wdrażania pracowników dzięki silnej motywacji i zwiększonej wydajności pracy;

• Możliwość bezpłatnego przejęcia pracowników po okresie próbnym;

• Kontrolę kosztów pracowniczych – rozliczenie na podstawie faktury zbiorczej;

• Odroczony termin wypłaty środków poprzez rozliczenie na podstawie faktury z terminem płatności;

• Zmniejszenie ilości etatów w firmie do niezbędnego minimum.