Doradztwo  |  Rekrutacja  |  Zatrudnienie   Profesjonalne Rozwiązania HR  

Wykonanie: Studio CLICKON

Napisz, jakiego szukasz pracownika

Praca tymczasowa - Usługi

Praca Stała

Napisz, jakiego szukasz pracownika.

Napisz, jakiego szukasz pracownika.

Napisz, jakiego szukasz pracownika.

WYG HR Consulting © 2014 | grupa WYG | Polityka prywatności

Pobierz wersję PDF artykułu

Praca tymczasowa

 

Usługa pracy tymczasowej pozwala na dopasowanie poziomu zatrudnienia do specyfiki potrzeb kadrowych w firmie. Polega ona na oddelegowaniu do kontrahenta kandydatów zrekrutowanych w oparciu o szczegółowe wytyczne dotyczące stanowiska lub zadań. Pracownik pozostaje w stosunku pracy z Wyg HR Consulting na podstawie umowy zlecenia lub umowy o pracę tymczasową. Również obsługa administracyjno-prawna i kadrowo-płacowa  wynikającą z zatrudnienia leży po stronie WYG.

 

Usługa pracy tymczasowej oznacza dla klienta elastyczność zatrudnienia i redukcję kosztów personalnych. Sprawdza się szczególnie w przypadku sezonowego natężenia prac, obsługi projektów czasowych oraz zmiennych potrzeb kadrowych przedsiębiorstwa.

 

Wariant „on-site” to indywidualna obsługa grupy pracowników tymczasowych przez dedykowanego Konsultanta. ds. rekrutacji bezpośrednio w przedsiębiorstwie klienta. Konsultant pozostaje do wyłącznej dyspozycji klienta i pracowników tymczasowych. 

 

Temp-to-Hire

 

Dodatkowym modelem pracy tymczasowej jest usługa typu „temp-to-hire”. Polega na rekrutacji odpowiedniego kandydata do pracy, zatrudnienie go przez WYG HR Consulting na okres próbny określony przez kontrahenta a następnie umożliwienie klientowi bezpłatnego przejęcia efektywnych pracowników. Rozwiązanie to pozwala na sprawdzenie kompetencji i motywacji pracownika oraz jakości wykonywanej przez niego pracy przed zatrudnieniem wewnętrznym..

 

Outsourcing funkcji

 

Usługa outsourcingu funkcji polega na zabezpieczeniu potrzeb biznesowych klienta związanych z wykonaniem określonych zadań w przedsiębiorstwie. W tym celu WYG HR Consulting przejmuje zatrudnienie dotychczasowych wewnętrznych pracowników klienta lub zatrudnia nowych, na podstawie kodeksowej umowy o pracę.

 

Klient korzysta z tej formy usługi w przypadku konieczności zmiany struktury etatów w firmie, czy też delegowania na zewnątrz określonych funkcji w przedsiębiorstwie – np. obsługi linii produkcyjnej lub innego samodzielnego działu, konieczność zatrudnienia na etat pracownika specjalistycznego przy zachowaniu dotychczasowej łącznej liczby etatów.

 

Payroll

 

Usługa Payroll to przejęcie pełnej obsługi kadrowo-płacowej pracowników kontrahenta.

Usługa najczęściej polecana klientom, którzy planują optymalizację struktury zatrudnienia, w tym działu kadrowo-płacowego. Payroll to rozwiązanie, które umożliwia zmniejszenie kosztów administracyjnych firmy oraz zapewnia poprawność prowadzonych procesów płacowych i poufność danych płacowych.

 

Outsourcing usług kadrowych pozwala na lepsze  gospodarowanie zasobami ludzkimi w firmie.